Tootekirjeldused

Paekillustik

Meie paekillustikud on toodetud Põltsamaa valla Rõstla karjääris ja Raikküla valla Lubja e. Raikküla karjääris kaevandatavast paekivist. Neist karjääridest saadav tooraine on sobilik tee-ehituses, betooni- ja asfalditööstuses kasutatava killustiku valmistamiseks, murtud paekivi saab kasutada ka müüri ladumiseks ja dekoratiivsetel eesmärkidel.

Paekivi ehk paas on karbonaatkivimi rahvapärane nimetus.

Tuntumad Eesti paekivid on lubjakivi ja dolokivi.

Paasi on kasutatud iidsetest aegadest saadik kalmete, hoonete ja kindlustuste rajamisel ning paest on ka suurem osa riigi tähtsamatest arhitektuurimälestistest, sealhulgas UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Tallinna vanalinn.

Dolokivi ehk dolomiit on valdavalt dolomiidist koosnev karbonaatkivim.

Et dolomiit on eelkõige mineraal, on Rahvusvaheline Geoloogiaühing (IUGS) soovitanud lõpetada kivimi nimetamise dolomiidiks. Enamik geolooge nimetabki seda kivimit siiski just dolomiidiks, mitte dolokiviks.

Sõelmed Fr 0/4

Sõelmed Fr 0/4

Paesõelmed terasuurusega 0-4 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina liiva asemel suurt filtratsiooni mittenõudvates konstruktsioonides. Vali karjäär
Sõelutud kivi Fr 0/32 (Raikküla karjäär)

Sõelutud kivi Fr 0/32 (Raikküla karjäär)

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0-32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina väiksema koormusega teedel nii aluskihis kui ka pealiskattena, ajutiste teede ehitamisel ning teepeenardes. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 10–15 cm
Vali karäär
Killustik Fr 4/8

Killustik Fr 4/8

Peenkillustik terasuurusega 4-8 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjaline betoon- ja asfaltsegudes.
Killustik Fr 4/12

Killustik Fr 4/12

Peenkillustik terasuurusega 4-12 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjaline betoon- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama killustiku fraktsiooni peal.


Vali karjäär
Killustik Fr 4/16

Killustik Fr 4/16

Peenkillustik terasuurusega 4-16 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjaline betoon- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama killustiku fraktsiooni peal.


Vali karjäär
Killustik Fr 8/16

Killustik Fr 8/16

Peenkillustik terasuurusega 8-16 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjaline betoon- ja asfaltsegudes ning tee-ehituses kiilumiskihina jämedama killustiku fraktsiooni peal.


Vali karjäär
Killustik Fr 4/32

Killustik Fr 4/32

Ridakillustik terasuurusega 4-32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina tee-aluste ehitamisel. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 10–15 cm.
Killustik Fr 16/32

Killustik Fr 16/32

Keskmine killustik terasuurusega 16-32 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjaline betoon- ja asfaltsegudes tee-ehituses kiilumiskihina jämedama killustiku fraktsiooni peal. Samuti kandva ja dreeniva killustikuna hoonete ning rajatiste all.
Vali karjäär
Killustik Fr 32/63

Killustik Fr 32/63

Jämekillustik terasuurusega 32-63 mm. Sobib kasutamiseks tee-aluste ehitusel ja kohtades, kus on karta vajumist ning on nõutud suur kandevõime.


Vali karjäär
Killustik Fr 0/16

Killustik Fr 0/16

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0-16 mm.
Vali karjäär
Killustik Fr 0/32

Killustik Fr 0/32

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0-32 mm. Sobib hästi kasutamiseks väiksema koormusega teedel nii aluskihi kui ka pealiskattena, teepennardes täitematerjalina ning ajutiste teede ehitamisel. Soovituslik kihi paksus ühe kihina 10-15 cm.
Vali karjäär
Killustik Fr 0/63

Killustik Fr 0/63

Optimaalse terakoostisega segu terasuurusega 0-32 mm. Sobib hästi kasutamiseks väiksema koormusega teedel nii aluskihis kui ka pealiskattena, ajutiste teede ehitamisel ning teepeenardes täitematerjalina. Soovituslik kihi paksus ühe kihina 16-25 cm.
Vali karjäär
Killustik Fr 4/63

Killustik Fr 4/63

Ridakillustik terasuurusega 4-63 mm. Sobib kasutamiseks täitematerjalina tee-aluste ehitamisel. Soovituslik ühes kihis ehitatava aluse paksus on 16–25 cm.


Vali karjäär

Graniitkillustik

Meie graniitkillustikud on toodetud Norra, Rootsi ja Soome erinevates karjäärides kaevandatavast looduslikust graniitkivist.

Graniit (ladina sõnast granum 'tera') on must, hall, roosakas või punakas jämedateralise struktuuriga tardkivim.

Graniit koosneb põhiliselt kvartsist ja päevakividest. Vähemal määral sisaldab ta vilke (enamasti biotiiti), amfiboole ja muid mineraale.

Graniidi tihedus on olenevalt koostisest 2,55...2,7 g/cm³

Graniit on looduses laialt levinud süvakivim, kohati leidub teda laialdaselt maakoores. Kilpidel paljandub graniit tihti maapinnal.

Graniidil on palju erimeid. Ka rabakivi pole midagi muud kui eriteralise struktuuriga graniit.

Eestis leidub graniiti aluskorras ja rändkividena. Ligi 80% Eesti rändkividest on granitoidse koostisega. Eesti aluskord koosneb enamasti siiski mitte graniidist, vaid põhiliselt gneisist ja muudest moondekivimeist.Muud tooted


 

Ehitusliiv

Ehitusliiv

Jämedama terakoostisega liiv, mis sobib ideaalselt kasutamiseks betoonsegudes ning kõrget filtratsiooni nõudvates konstruktsioonides (filtratsioon ≥ 2,0 m/öp).


Vali karjäär
Täiteliiv

Täiteliiv

Täiteliiv, mis võib sisaldada vähesel määral orgaanikat, killustikku ning looduslikke kive. Materjal sobib kasutamiseks vundamendi kaevikute ja erinevate trasside (vesi, gaas, kanalisatsioon jne.) tagasitäiteks ning täitematerjalina tee-aluste ehitamisel.
Kasvupinnas

Kasvupinnas

Pinnase koorimisel saadud sõelumata muld, mis sobib kasutamiseks haljastustöödel. Sõltuvalt mahust on võimalik kokkuleppe korras tarnida materjali ka sõelutuna.
Paas alustel (Rõstla karjäär)

Paas alustel (Rõstla karjäär)

Lõhkamise järgselt välja sorteeritud paeplaadid paksusega 5-10 cm ning läbimõõduga kuni 60 cm. Plaadid sobivad kasutamiseks müüri ladumisel ja jalgteede ning platside katmiseks. Plaadid on laotud euroalusele. Aluse kaal on ca 800-900 kg
Vali karjäär
Lõhatud paekivi (tonn)

Lõhatud paekivi (tonn)

Lõhatud paekivi terakoostisega 0-700 mm. Sobib hästi pehme ja vajuva pinnase korral tee või platsi aluskihi ehitamiseks. Tänu suurtele kividele võimaldab ehitada kandva alusstruktuuri järgnevate teekonstruktsiooni osade paigaldamiseks.