Toetus KIKist detailse energia- ja ressursiauditi läbiviimiseks

Toetus KIKist ressursitõhususe investeeringuks

Eesti Killustik OÜ sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” väikeprojekti raames toetust summas 194 000 eurot, mille abil viiakse perioodil 01.03.2019-29.02.2020 ellu projekt „Eesti Killustik OÜ Aardlapalu karjääri ressursitõhususe investeering“.
Investeeringuprojekti eesmärk on ettevõtte Aardlapalu tootmisüksuses kasutusele võtta uuenduslik ja ressurssi säästvam pinnasepump, mis võimaldab suurendada antud tootmisüksuse ressursitõhusust hinnanguliselt 15,2%.

logo

Eesti Killustik OÜ
Jõe tn. 3 III korrus, 10151 Tallinn
Reg. nr: 10126848
info@eestikillustik.ee